Ordevanadvocaten Staking

De ledenvergadering van de Orde van Advocaten heeft op 14 juni 2016 besloten alle advocaten van CuraƧao op te roepen in de periode van 16 tot en met 19 juni geen piketoproepen te beantwoorden.

Met deze actie wil de advocatuur aandacht vragen voor de noodzaak de vergoeding in zaken waar gefinancierde rechtsbijstand geboden wordt te verhogen. Tegen de huidige vergoeding van 900 gulden per zaak (enige toeslagen buiten beschouwing gelaten), kan niet structureel een kostendekkende hoogwaardige dienstverlening geboden worden. Ook wordt aandacht gevraagd voor de noodzaak van het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen in de gevangenis (SDKK) en politiecellencomplexen en het invoeren van de nieuwe advocatenlandsverordening waarvoor al geruime tijd een wetsontwerp bestaat.

Zie voor meer informatie de brief die de Orde van Advocaten op 27 mei 2016 aan de minister van justitie stuurde en deze reportage. Inmiddels is het in die brief genoemde ontwerp voor een advocatenlandsverordening daadwerkelijk naar de staten gestuurd voor behandeling en zijn in de advocatenspreekruimtes in de SDKK al alarmknoppen aangebracht die inmiddels werken. De advocatuur zal periodiek acties blijven voeren totdat problemen waar de advocatuur de aandacht voor vraagt, zijn opgelost.